Hiệu suất
4.6/5
HÀI LÒNG52 đánh giá
  • ≤8h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 91.2%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • -
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh hoàn toàn
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra viên QA/QC (4)
CE
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})